Pán v ordinácii u lekára:
„Kedy ste naposledy mali pohlavný styk?“ ‎ ‎
„Môžem zavolať svojej žene?“ ‎ ‎
„Samozrejme.“ ‎
„Ahoj, Ružena, kedy sme mali naposledy pohlavný styk? ‎ ‎
„Čo?“
„Kedy sme mali naposledy pohl*vný ‎styk?“ ‎
„A kto volá?“‎