Príde chlapík po dlhých rokoch do svojej rodnej dediny a zamieri rovno do kostola.
Príde dovnútra, otvorí dvere do spovednice, sadne si a s úžasom pozerá. Veľká LCD obrazovka v ňom filmy pre dospelých, plagáty nahých žien, LED svetlá…

Vyjde von pred kostol a tam stretne farára:
„Pán farár, no teda nebol som u nás dlhé roky, ale sa to tu riadne zmenilo. V spovednici LCD obrazovka a také filmy? úžasné!“

Farár sa naňho zaskočene pozrie a hovorí:
„Prejdite si vedľa, to bola moja časť!“