Ivan sa vráti v noci domov opitý a v šere sa snaží nahmatať vypínač. Manželka mu chce pomôcť, a tak ho z postele naviguje:

Trochu viac doprava… Vyššie… Nižšie… Nie, nie – viac doľava… Dobre, dobre… Ešte trochu doprava…
Spoza steny sa ozve svokrin hlas:

Dcéra moja, prestaň ho už trápiť a dorob to rukou!