Fero príde večer do krčmy a chváli sa kamarátom:
„ Chlapi, včera v noci som to mojej žene urobil 12-krát.“
Chlapi mu veľmi neveria a hovoria : „Nepreháňaj, Feri! „
Fero ich ubezpečuje: „Vážne chlapi! Šesťkrát dnu a šesťkrát von.“